nawigacjaStrona głównaTechnologie stosowane w naszych domach

Technologie stosowane w naszych domach

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją

rekuperacjaW dobrze ocieplonym, szczelnym domu kwestia właściwej wentylacji jest podstawowym warunkiem zdrowia mieszkańców. Najlepsza jest oczywiście mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, czyli z rekuperatorem.

Jeszcze kilkanaście lat temu problemy z wentylacją zdarzały się raczej rzadko. Domy zawdzięczały dobrą wentylację temu, z czym teraz skutecznie się walczy: nieszczelnym oknom i drzwiom oraz najróżniejszym nieszczelnościom w obudowie budynku. Teraz nasze nowe domy bardzo się zmieniły. Nowoczesne technologie budowlane przyniosły wiele korzyści, ale przyczyniły się też niestety do złego funkcjonowania wentylacji naturalnej. Montowanie szczelnych okien i drzwi oraz dokładne izolowanie budynków sprawia, że domy nie są już w stanie "same" się wentylować. Konieczne stało się montowanie dodatkowych elementów wymuszających wymianę powietrza.

Korzyści płynące ze stosowania systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w domach mieszkalnych można rozpatrywać w dwóch aspektach: komfortu i ekonomii. Większość opracowań mówi, że systemy wentylacyjne zapewniają:
* filtrację powietrza
* skuteczne usuwanie przykrych zapachów
* brak przeciągów, hałasu ulicznego
* likwidację nadmiernej wilgoci z pomieszczeń
* stały dopływ świeżego powietrza
* znaczną oszczędność w kosztach ogrzewania

O ile pierwsze trzy punkty są jasne, to kolejne nie są już takie oczywiste. Odnoszą się one bowiem do zagadnienia tzw. "komfortu klimatycznego", to znaczy do takich właściwości fizycznych powietrza, których spełnienie jest konieczne dla różnych stanów pracy i odpoczynku człowieka. Przy zachowaniu tych warunków człowiek odczuwa komfort przebywania w pomieszczeniu. Zatem temperatura, ruch powietrza, potrzebna ilość świeżego powietrza, czystość, wilgotność i jonizacja - są to czynniki decydujące o odczuwanym komforcie.

Dobrze zaprojektowana instalacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, wyposażona w rekuperatory gwarantujące wysoki odzysk ciepła, powinna spowodować znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania budynku. Charakteryzuje się tym, że zarówno napływ świeżego, jak i usuwanie na zewnątrz zużytego powietrza odbywają się w sposób wymuszony i kontrolowany. Daje to możliwość dostosowania intensywności tej wymiany do rzeczywistych potrzeb. Najważniejszym elementem wentylacji nawiewno-wywiewnej jest centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, zwana rekuperatorem. Rekuperator ma wbudowany wymiennik, w którym pomiędzy tymi dwoma strumieniami powietrza zachodzi wymiana ciepła. Kiedy na dworze jest chłodniej niż w domu, ciepłe powietrze usuwane z pomieszczeń ogrzewa chłodniejsze - napływające z zewnątrz. W ten sposób można odzyskać nawet do 80% ciepła traconego w poprawnie działającej wentylacji naturalnej.

Dzieje się to z dwóch powodów:
* wentylacja zachodzi w sposób kontrolowany
* następuje znaczny odzysk ciepła z powietrza wywiewanego